Blauwe activiteiten: een bijzonder aanbod voor bijzondere kinderen

 

Wat zijn blauwe activiteiten?

Bij blauwe activiteiten is er extra aandacht voor kinderen die het nodig hebben. Zo wordt er tijdens deze activiteiten extra begeleiding ingezet en wordt er rekening gehouden met de groepsgrootte, meer structuur en duidelijkheid. Of een activiteit aangeboden wordt als een blauwe activiteit, hangt af van de hiervoor genoemde aspecten.

Voor wie zijn blauwe activiteiten bedoeld?

Blauwe activiteiten zijn bedoeld voor kinderen die het lastig vinden om deel te nemen aan het reguliere aanbod van de Brede School. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat zij ADHD, Autisme, PDD-NOS hebben of op een andere manier speciaal zijn.

Waarom blauwe activiteiten?

Sommige ouders zijn bang dat het activiteitenaanbod van de Brede School niet geschikt is voor hun kind, omdat hij/zij meer begeleiding nodig heeft. Wij vinden dat ieder kind mee moet kunnen doen bij de Brede School Ridderkerk. Daarom ontwikkelt de Brede School samen met de zorg activiteiten speciaal voor de kinderen van deze ouders.

Waaraan herken je blauwe activiteiten?

  • De activiteiten zijn tussen het reguliere aanbod te herkennen aan de blauwe in plaats van rode titels.
  • Je kunt op het blauwe puzzelstukje klikken bij de afbeelding op de homepagina.

Meedoen met regulier aanbod

Naast het extra aanbod van blauwe activiteiten voor jouw kind, is jouw kind ook van harte welkom bij alle andere activiteiten als hij of zij dat leuk vindt en zich daar prettig bij voelt. Bespreek met de coördinator van jouw wijk bij welke activiteiten jouw kind het best zou kunnen aansluiten.

Ook voor tips, opmerkingen, ideeën en vragen kun je bij de coördinator van jouw wijk terecht. Jij weet als ouder goed wat jouw kind nodig heeft en wij proberen daar rekening mee te houden.

Meer ondersteuning nodig?

Mocht je nog meer ondersteuning nodig hebben bij het vinden van andere vrijetijdsbesteding voor jouw kind, dan kun je contact opnemen met de verenigingsondersteuners van Facet Ridderkerk:

Terry Wisse

Carolien Poldervaart – van der Geest

Handige Links:

www.autismewegwijzer.nl 
Over autisme en vrije tijd